Disclaimer

De informatie die deze site bevat is enkel om een leidraad te zijn voor bepaalde interesses.

Gezien de veranderende aard van wetten, regels en verordeningen en de inherente beperkingen van elektronische communicatie, kan deze site vertragingen, tekortkomingen of onnauwkeurigheden bevatten op het vlak van informatie.

Terwijl we elke poging hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat de informatie die Complete Home Care bevat, afkomstig is van betrouwbare bronnen; is Complete Home Care niet verantwoordelijk voor fouten of tekortkomingen, of voor het gebruik van de informatie weergegeven op complete-home-care.com.

Alle informatie op deze site is weergegeven zoals afgebeeld met geen garantie voor volledigheid, nauwkeurigheid of het gebruik ervan verkregen door de resultaten van Complete Home Care en zonder garantie van enig soort, die uitdrukkelijk of impliciet vermeld is en deze niet beperkt tot eender welke prestatie, gebruik of geschiktheid voor eender welk doel.

In geen geval zal Complete Home Care, zijn verwante vennootschappen, bedrijven of partners, vertegenwoordigers of werknemers verantwoordelijk worden gesteld voor enige beslissing of actie die gemaakt of ondernomen is in afhankelijkheid van de informatie die weergegeven is op complete-home-care.com; alsook niet voor enige consequenties, schade; zelfs niet voor schade waarvoor waarschuwingen zijn weergegeven.

Ook zal Complete Home Care niet verantwoordelijk zijn voor bepaalde links verbonden via deze site met andere websites, onderhouden door anderen over wie Complete Home Care geen controle uitoefent.

Complete Home Care is niet verantwoordelijk voor de weergave, de nauwkeurigheid of enig ander aspect van informatie in andere websites.
Sitemap  Privacybeleid  Cookiebeleid  Disclaimer  Copyright © 2024 Complete Home Care

Powered by Global Internet Consulting...
Onderhoud van uw woning aan de Costa Blanca.